Föreningen har en Språkplan som vi använder som ett arbetsredskap för att planera vår verksamhet. I Språkplanen lyfter vi fram vad finlandssvenska teckenspråkiga behöver för att bevara eller vårt språk. Språkplanen underlättar vårt arbete för att få en bättre vardag för alla teckenspråkiga finlandssvenskar. Nu ska planen uppdateras och vi behöver din hjälp! 

Information på finlandssvenskt teckenspråk: http://teckeneko.fi/fst/sprakplan
Ni hittar på Teckeneko.fi, rubrik: Språkplan.

Hur ser språkplanen ut? 

Språkplanen består av olika delar.  

I den första delen presenteras planens stora och långsiktiga mål. Planens långsiktiga mål är att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. För att det finlandssvenska teckenspråket ska vara livskraftigt behövs bland annat fler platser där finlandssvenskt teckenspråk erbjuds och används.  

Planens andra del är en 5-års vision. I denna skriver vi hur vi hoppas att situationen för det finlandssvenska teckenspråket ser ut om fem år. 

I planens tredje del lyfter vi fram mer detaljerade punkter enligt fem olika temaområden (A-E). Vi ger alltså konkreta förslag på hur språksituationen kan förbättras inom olika områden i samhället. Planen lyfter dessutom fram vem vi behöver samarbeta med för att nå målen. 

Språkplanen i pdf form: https://www.dova.fi/spra%cc%8akplan_7-0_2017
(Klicka sedan på länken som är i blå färg, då öppnar du dokumentet).

Uppdatera planen med oss! 

Nu är det dags att uppdatera Språkplanen. För det behöver vi alla medlemmars och språkanvändares hjälp. Tycker du att de förslag som presenteras i Språkplanen är bra? 
Vad saknas? Vad vill du att vi ska jobba för?  

Du får gärna kommentera och ge förslag utifrån din egen livssituation. Hurdan service drömmer du om på finlandssvenskt teckenspråk. Vad fungerar dåligt i dag? 

Om känns lite svårt komma på något så dröm: Du hittar en flaska med en ande i som ger dig tre (3) önskningar. De tre önskningar ska vara något med finlandssvenskt teckenspråk, vad önskar du dig då?

Skicka dina önskningar och tankar till Magdalena Kintopf-Huuhka via e-post, sms, whatsapp eller video.
Det är också möjligt att ringa via videosamtal!Kontaktuppgifter:
E-post:
info@dova.fi
eller
magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi

Mobil: 045 183 5450