Sommaren är här!

Grillfest ordnas i LOJO, lördag 16.6 2012,  kl 13-17.

Plats: Järventaustantie 164

Lekar, bastu, grillmat, umgås trevlig tillsammans. Vi diskuterar också för teckenspråk arbete för finlandssvenskt teckenspråk.

Soligt och varmt välkommen med!!