På gång i januari:

  • Nyhetsprogram med Teckeneko- webb tv på teckenspråk. START 12.1
  • Kulturtillgänglighet för döva – diskussionsmöte 14.1 med Produforum
  • Media-grupp – intresserade välkomna till öppet möte för TV/webbproduktion. EVY, 19.1 kl 18-20.
  • Publikarbete och teatertillgänglighet – workshop med DuvTeatern 28.1Projektlogo

(Mer uppdateringar kommer efter Nyår)