Hej, är du nyfiken vad äldrerådet är för något? Vet du vad äldreråd gör i din kommun?  Mer får du veta på Seniorinfo i Rådtorg, som ordnas av Luckan i Helsingfors. Vi har ordnat tolk till programmet där.

Andra saker som kommer berättas om är Äldreomsorg lag, som är nytt. Och Svenska pensionärsförbundet berättar om sina föreningar och verksamhet.

Välkommen – men anmäl gärna dig på förhand, till Lena Wenman (textmedd 050-405 7658) – senast på söndag 2.12.

 

TID: Tisdag 4.12 kl 13.00-14.00. (kom gärna kl 12.30 och ta plats)

PLATS:  Forumhuset, övre hörnet i Simonsgatan 8, på gatunivå. Ingång från hörnet. Kan också gå in till Luckan via  insida, lätt komma dit via Kampen och metro genom gångtunnel också.