PA dagen i Vasa

I Vasa ordnar SAMS ett seminarium den 14 november, kl 9-16, i ”Fabriken”, Vasa universitet (Universitetsstranden 10)

Här kan man få veta mer om hur service för handikappade är idag, vad personlig assistans betyder, kanske du eller någon annan skulle behöva en personlig assistent? Då kan man anhålla om det, och blir själv en arbetsgivare för assistenten. På seminariet får du veta mer om det och vilken hjälp du kan få. Obs, kom ihåg att själv beställa tolk om du anmäler dig dit!

I programmet (länken högst uppe) finns all information. Anmälningar senast 7.11!