Hur utveckla bättre – tillgängligare – internet för teckenspråkiga? Projekt Signwebb berättar om erfarenheter och slutsatser på seminarium 23.11.2012 – plats Helsingfors, Kiasma-museets seminarierum, kl 13.30-16.00. Se programmet!

Moxio Ab produktionsbolag berättar om kvalitet i teckenspråksvideo och om översättningsarbete text – teckenspråk samma dag och plats kl 10.30-12.00. Öppen informationstillställning, välkomna!

inbjudan Signwebb-slutseminarium 23 11