Information från Finlands Dövas Förbund:
 
Bästa teckenspråkiga finländare,
 
Helga Stevens ordnar konferensen Multilingualism and equal rights in the EU: the role of sign languages, om teckenspråkets roll och ställning, i Bryssel den 28 september. Man hoppas få omkring 700 deltagare från EU-länderna till konferensen, som är öppen för alla.
 
Finlands Dövas Förbund ordnar i samverkan med några europarlamentariker möjlighet för teckenspråkiga finländare att delta i den här intressanta konferensen!
 
Genom stöd från europarlamentarikerna kan vi sända ca 10 finländska deltagare för att bekanta sig med Europarlamentet och delta i konferensen. Resan sker 28–29.9.2016 och stödet omfattar inkvartering, flyg (Helsingfors-Bryssel) samt träff med några finländska europarlamentariker.
 
Vi hoppas att framför allt teckenspråkiga ungdomar och medlemmar i Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar ansöker om att få åka. Dövförbundet tar emot fritt formulerade ansökningar fram till 31.8.2016. Motivera i din ansökan varför vi ska välja just dig!
 
Alla som önskar, och är villiga att själva stå för reskostnaderna, kan anmäla sig till konferensen före 2.9.2016. Finlands Dövas Förbund ber alla finländska teckenspråkiga som anmält sig kontakta e-posten nedan.
 
Anvisningar för ansökan Skicka en fritt formulerad ansökan, antingen skriven eller som video, till: EPparlamentti@kuurojenliitto.fi
 
Texten får vara högst en sida lång med en font på 12 punkter och med radavstånd 1,5. Videon får vara höst 3 minuter lång.
 
Mera information om konferensen finns här: http://helgastevens.eu/en/nieuwsbericht/279/Multilingualism-and-equal-rights-in-the-EU:-the-role-of-sign-languages
 
På finskt teckenspråk information:
 
https://www.youtube.com/watch?v=ik5oYgel6V4&feature=youtu.be