RAY har den 10 december publicerat RAY styrelsens förslag till understöd för 2011 till Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

AY1: För föreningens allmänna verksamhet
Förslag: 0€

C5 För utveckling av webbtjänster för finlandssvenska teckenspråkiga  (Signwebb 2009-2012)
Förslag: 140.000€

Nu återstår det beslut av statsrådet som kommer under månadskifte januari – februari för slutgiltigt beslut.