Här finns projektrapport från det senaste projekt som föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga genomfört – Accola 2013-2015.

Projektrapporten kan du läsa här: Kopia Accola Final Slutrapport

Accola projektets fokus var mot myndigheter och organisationer i tredje sektor som producerar olika samhällsinformation och service för allmänheten. Dessa behöver få information och handledning om hur teckenspråkiga personer bemöts och vad teckenspråkig information är. Att översätta från textbaserad information till teckenspråkig video är litet annorlunda än att översätta mellan två skriftliga texter på olika språk.

Accola projektet deltog i olika nätverk och gav ut material om teckenspråk och teckenspråkiga översättningar under projekttiden. Projektledaren besökte och informerade om teckenspråk och översättningsarbete samt anpassning av internetsidor till flera större städer i de tvåspråkiga områdena i Finland.

I projektrapporten finns litet bilder och sammanfattningar om projektets arbete under de tre åren 2013-2015. En stor produktion med information om tillgänglighet och teckenspråk gjordes i form av internetsida ”Visualaccess” som är två språkig (finska – svenska) på både text och teckenspråk. De mesta materialen är i text.  Se länk: www.visualaccess.fi 

Föreningens mål är att Visualaccess – internetplatsen kommer att fortsätta som informations- och handlednings plats för myndigheter i samarbete med informationsavdelningen på Finlands Dövas Förbund och Statskontorets verksamhet för digital information (suomi.fi).