GAAD = Global Accessibility Awareness Day

http://www.globalaccessibilityawarenessday.org/

Internationell dag för tillgänglighetsmedvetande, som startade år 2011. Läs mer på hemsida, via länken ovanför. Det handlar om att skapa och sprida kunskap om tillgänglighet, och att man vill väcka medvetande om tillgänglighet. I nätverket sprider man information om olika händelser som har med tillgänglighet att göra.

Bra tips för hur man anpassar en webbsida med text som är lättare för andra att se eller använda finns här: http://www.globalaccessibilityawarenessday.org/participate.html