Styrgrupp i projekt Accola

Projekt Accola hade sin första styrgrupp möte 24 april 2014. Det är bra med personer som hjälper och stöder i projektet och för projektledare att diskutera olika frågor med under projekttiden. Styrgruppen kan också utvärdera och ta upp hur man ska styra arbetet bättre enligt projektplanen.

I skrivande stund är följande personer med i styrgruppen; Annika Aalto (Finlands Dövas Förbund), Anu Autio (Institutet för hälsa och välfärd –THL), Eva Sahlström (Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.). representant från styrelsen för föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.  deltar också i styrgruppen.