ACCOLA – projekt 2013-2015

 

ACCOLA är latin och betyder ”granne” eller ”invånare”. Projektet ACCOLA vill vara ett stöd för den minoritet i Finland som använder finlandssvenskt teckenspråk. Dessa personer kan vara just din granne eller en av din stads invånare.

Syftet med projekt ACCOLA är att uppnå tillgänglighet och delaktighet för en språkminoritet. Delmål i projektet är:

a) Handbok utvecklas om tillgänglighet för teckenspråkiga – om hur man producerar information på teckenspråk. Sprida handboken till informationsproducenter i myndigheter, organisationer inom tredje sektor och andra funktionshinderorganisationer.

b) Information och upplysning om döva, teckenspråkiga personer och teckenspråk som språk. Det betyder också speciellt information om teckenspråk och tillgänglighet.

c) Kvalitetsutveckling för översättning och video på teckenspråk i internet.

Kommuner och myndigheter ska få handledning och information av oss kring hur de kan förbättra sina informationskanaler till medborgarna och översättning från text till teckenspråk. Teckenspråkiga ska kunna få information och samhällsservice på teckenspråk för ökad delaktighet.

Projektet skall hålla workshopstillfällen och utbildning kring tillgängligt internet på teckenspråk.

Projektet pågår från 1.1.2013 – 31.12.2015. Projektet finansieras av RAY och ägs av av Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

ACCOLA projektet har under det första året främst arbetat med webbplats och handbok-arbete. Detta kan man se på www.visualaccess.fi. ACCOLA koncentrerade sig på Nylandsområdet under år 2013 och arbetade tillsammans med projekt VisualBridge Nyland också i kartläggning och information. Därifrån finns goda mallar för det fortsatta arbetet under 2014 – 2015 som nu görs i övriga landet (främst tvåspråkiga kommuner).

Har du frågor så ta gärna kontakt med mig via e-post: lena.wenman@dova.fi

Med vänliga hälsningar – Lena Wenman / Projektledare (från 1.3.2014)RAY_Tukee_RGB_CS2

Projekt ACCOLA