PRESSMEDDELANDE 2.7.2015 Mikaela Nylander fortsätter som ordförande för Riksdagens nätverk för teckenspråken

 

Riksdagens nätverk för teckenspråken har hållit sitt årsmöte den sista juni. Årsmötet gav enhälligt Mikaela Nylander fortsatt mandat att fortsätta som nätverkets ordförande. Till viceordförande valdes Pirkko Mattila och till styrelsemedlemmar Outi Alanko-Kahiluoto, Timo Harakka, Esko Kiviranta, Sari Sarkomaa och Peter Östman. Årsmötet beslöt därtill att nätverket ännu kan komplettera styrelsen.

 

Vad gäller intressebevakning kommer nätverket under hösten 2015 att fokusera på regeringens åtgärdsprogram. Nätverkets målsättning är att påverka beslutsfattandet i ett tidigt skede för att garantera att teckenspråkigas behov beaktas.

 

Nätverket kommer att fortsätta upprätthålla ett nära samarbeta med olika organisationer verksamma på området. Planen är exempelvis att tillsammans med Finlands Dövas Förbund arrangera ett gemensamt seminarium på 2016 års sida. Dessutom strävar nätverket att arrangera ett studiebesök till centret för teckenspråk vid Jyväskylä universitet.

 

Tilläggsinformation:

Mikaela Nylander, 050-511 3029

ordförande för Riksdagens nätverk för teckenspråken

riksdagsleadmot