Teckenspråkiga Olof Ahlskog från Korsholm har 14.6.2013 förlänats Finlands kommunförbunds förtjänsttecken i silver. Förtjänsttecknet överräcktes på Korsholms kulturhus. Silvertecknet beviljas efter 20 års tjänstgöring inom kommunen eller i förtroendeuppdrag.
Olof Ahlskog har verkat i Korsholms handikappråd i 20 år och varit en driftig kraft inom den finlandssvenska teckenspråksgemenskapen.

Våra varmaste gratulationer!