Vill du prova på – eller öva lite teckenspråk?

Välkommen till Kulturkontakt Nord, i Kajsaniemi (Kajsaniemigatan 9, Helsingfors)! (se karta här: karta )

Där hålls Nordiskt Språkcafe 16.9 kl 17.00 – 19.00.  Vi finns på plats och visar, lär ut och övar tecken med de som kommer.

Språkcafé är gratis, man får lite kaffe/te där. Om du vill komma med och hjälpa oss att vara med som stödlärare, kontakta gärna Robin Hänninen (robin.hanninen@dova.fi) och anmäl dig!

Ju fler vi är, desto roligare har vi! Kom med och berätta om teckenspråk, det är många som är  nyfikna!

/ Styrelsen