Finlandssvenska teckenspråkiga rf.s nya styrelse

Den 26 april under Finlandssvenska teckenspråkiga rf.s årsmöte valdes en ny styrelse. Vi tackar Håkan Westerholm som varit en god ordförande för föreningen sedan den bildades och välkomnar ny ordförande: Magdalena Kintopf-Huuhka som fick förtroende för de kommande två åren.

Nya styrelsen för år 2014-2016 med en fyllnadsval är:
Magdalena Kintopf – Huuhka, ordförande. Janne Kankkonen, vice ordförande. Oscar Lönnholm, sekreterare. Thomas Worseck, kassör och Stig Engblom, ledamot.

Den nya styrelsen kommer att informera mer under början av sommaren deras ansvarsområden och vem ni medlemmar kan kontakta i olika ärenden.

Tills dess önskar vi i styrelsen och kansliet er alla glada vappen!Photo FST styrelse april 2014-2