Finska Missionssällskapet – Missionsfest 2014 6-8 juni i Vasa

Det finns olika program under tre dagar i Vasa.

Några av dem finns också med teckenspråktolkning. Det är bland annat diskussion om hur man kan få mer delaktighet, och mänskliga rättigheter för funktionshindrade. (lördag 7.6 kl 13-14 och 16-17.30 på finska, och även på svenska men ej teckenspråktolkning kl 13-14.30)

Mer information på www.lahetysjuhlat.fi/lj_se . Ingen förhandsanmälan behövs.