Medlemsträff (Allmän träff) lördag 13.9.2014 kl. 13 – 17 
Plats: Tilkgatan 7

Vi går genom olika händelser från sommaren som kurs för teckenspråkiga finlandssvenskar i Björneborg, och diskuterar om framtida händelser i föreningen.

Ny information om hösten där vi fokuserar framåt efter sommaren.

Höstliga välkomna!

Ni som inte är medlemmar eller är intresserade är varmt välkomna också!

Styrelsen.