Medlemsträff –  lördagen den 22.11,  kl. 13 – 16

Välkomna till Helsingfors, föreningens lokal på Tilkgatan 7 i Lill-Hoplax!

Vi har två gäster som är Elina Pokki, kulturproducent och Helena Torboli, välfärds-och kulturenhetschef från Finlands dövas förbund.

De ska berätta om aktuella kulturella ärenden, och också kulturverksamhet inom Dövas förbund. 

 

Därefter ordnas även lotteri. Ta med dig någon rolig sak till lotteri!

Vi har kaffe försäljning. Alla är varmt välkomna!  / Styrelsen