Vill du prova på att göra program till webb-tv? Din dövförening kan berätta om händelser och informera till medlemmar, vi kan prova göra barnprogram eller diskutera olika saker i tv-program.

Det är en frivillig-arbete, hobbyklubb för medlemmar i dövföreningar i huvudstadregionen. Ide är att tillsammans fundera på vad vi vill lära oss, vad vi vill prova på att göra. Under våren ordnar Finlandssvenska teckenspråkiga /Signwebb projekt en kurs för oss i mediaklubben. Vi producerar videomaterial som sänds i webbtv (Teckeneko, andra hemsidor, StadiTV-TeckenTV).

Eventuella kostnader kommer att klargöras senare när vi vet mer om kurs och material för arbetet. Kontakta gärna Lena Wenman för frågor.

INFORMATIONkvällar: 12.1 Vanda, 19.1 Esbo, 20.1 Helsingfors. Första träffdatum informeras efter 20.1.

Lena Wenman : lena.wenman (at) dova.fi, sms/3G: 050-4057658