Här kan ni se material om Balansräkning och om Resultat för 2014 i föreningen. De här papper är nu preliminära därför att revisor ännu behandlar dem. Vi kommer publicera på nytt när de är helt godkänd.

Vi presenterar material på medlemsträff 21.3 och 28.3 på årsmöte.

FST balans 2014

FST resultat 2014