Karin Hoyer, som länge arbetat med ordbok och forskning i teckenspråk, ska disputera till doktor i Helsingfors universitet. Karin berättar om sitt arbete och forskning, i finlandssvenskt, albanskt och kosovanskt teckenspråk – och ska försvara sina resultat under disputationen. Tolkar till finlandssvenskt och finskt teckenspråk finns på plats.

Det är öppet för alla att komma dit. Platsen är Helsingfors universitet, Porthania 3, Universitetsgatan 3. Disputationen börjar kl 10.00. Efteråt är det kaffebjudning.

Välkomna med till Helsingfors universitet fredag 10 februari. Vi hoppas att ni medlemmar kommer dit, tittar, och gratulerar Karin Hoyer! Hon har gjort ett fint arbete för det finlandssvenska teckenspråket med forskningen – och vi hoppas att hon ska fortsätta stöda för vårt teckenspråk framöver.