Jakobstads Nejdens Döva rf –föreningens 90-års fest

Tid: lördag 13.7.2013 kl. 17.00 –
Festplats: Hotell Jugend Guest Home / Skolgatan 11, 68600 Jakobstad

Program: bl.a.

Historik, författare Anita Hellöre-Dahlgren
Festtal, verksamhetsledare Markku Jokinen, Dövas Förbund rf
Mat och övernattning betalar envar själv, den som vill kan reservera rum på www.visitjugend.fi (meddela som märke: döva)

samt

Dövstumskolans 150-års fest

Tid: söndag 14.7.2013 kl. 11.00 – c.16.00
Plats: Solsand / Hällvägen 315 – 317, 68620 Jakobstad

Program:

Uppvaktning vid gravar/Pedersöre kyrkogård
Lätt lunch
Dövstumskolans historik i korthet / Birgitta Wallvik,
Festmässa / Dövpräst Maria Lindberg
Dövas identitet då dövskolan upphört / Anna-Maria Slotte
Kaffe
Mera information och anmälningar senast 20.6.2013 till:

Ulla Peltola
ullapeltola48@gmail.com
+358 50 5251 255