Hej, jag heter Sirpa och jag studerar teckenspråkstolkning i Humanistiska yrkeshögskolan i Kuopio. Mitt examensarbe handlar om finlandssvenska dövas erfarenheter om tolkningstjänstens tillgänglighet. Hur lätt/svårt det är att få en tolk som kan finlanssvenska teckenspråk? Var det lättare förr? Och så vidare.. Nu behöver jag er hjälp. Era erfarenheter är viktiga och betydelsefulla för uppsatsen. Intervjun tar ca 45 min. Alla intervjuer är anonyma. Intervjuer kommer att ta plats i Jakobstad den 13- 14 juli. Meddela ditt intresse per mejl till sirpa.pynnonen@humak.edu. Soliga sommardagar för er alla och vi ses i Jakobstad!