Mångfald är en positiv sak i vårt mångkulturella samhälle. Vi som är teckenspråkiga vet att det är viktigt med ett språk och kommunikation som fungerar med omgivningen, oavsett var du är. Teckenspråket och den teckenspråkiga gemenskapen är en positiv del av vardagen både lokalt och globalt. Dövas Världsförbund kämpar för dövas rätt till teckenspråk och utbildning bland andra grundläggande rättigheter. I Finland vill vi ha rätt till tolkar och information, också för de finlandssvenska teckenspråkiga. Läs gärna texten här nedan, kanske du får lite mer ny kunskap om teckenspråk och döva?

TREVLIG DÖVAS VECKA TILL ER ALLA!

 

KLICKA HÄR ->  En plats för alla-Dövas vecka 2014

 

 

Mer information finns att se på följande webbplatser:

WFD: http://wfdeaf.org/news/happy-international-week-of-the-deaf-2014-to-all

UNCRPD: http://www.un.org/disabilities/

Dövas Förbund: http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/

Dövas Museum: http://www.kl-deaf.fi/sv-FI/Aktuellt/