Här en hälsning till alla finlandssvenska teckenspråkiga och de som arbetar med det finlandssvenska teckenspråket! Det är fint med olika organisationer och nätverk som hjälper oss i olika områden och frågor för finlandssvenska döva!

En minoritet behöver många och goda vänner för att leva och överleva!

 

”International Institute of Sign Languages and Deaf Studies” (iSLanDS) har skrivit en gratulation till det finländska teckenspråks samfundet med anledning av att det finlandssvenska teckenspråket blivit med i den nya teckenspråkslagen som godkändes i riksdagen 12 mars 2015.

Janne Kankkonen och Karin Hoyer som arbetar på Finlands Dövas Förbund har skrivit att de är tacksamma för stödet från iSLanDS när de lobbade (påverkade) för det finlandssvenska teckenspråket skulle få status som ett hotat språk hos UNESCO. I och med detta har många politiker i Finland förstått att det är brått och viktigt med stöd till det finlandssvenska teckenspråket.

Ni kan läsa mer på iSLanDS egen blogg på länk här  (öppnas i nytt fönster/flik). Texten är på engelska.

karin-and-janne-finssl5