Enkäten gäller teckenspråkiga webbtjänster hos kommuner inom Nyland och myndigheterna, hur ni upplever den teckenspråkiga tillgängligheten på webbtjänster hos kommuner i Nyland och myndigheter.
Ni kan direkt besvara på enkäten via webben. Frågorna och liten guide finns översatt på finlandssvenskt teckenspråk, länk finns på webbsidan.
Det är även möjligt att skicka svar per e-post eller skriva ut blankett och skicka per post till Oscar Lönnholm, här finns två bilagor på både svenska och finska.
Frågorna finns på båda språken men video bara på finlandssvenskt teckenspråk.
Besvara enkäten via webben eller något av postalternativen senast 16.2.2014.
Rubriken ”Enkät” hittas i vår hemsida, www.visualaccess.fi eller du får direkt kontakta Oscar Lönnholm, oscar.lonnholm@dova.fi om du behöver hjälp om enkäten.