Sagotimmar på teckenspråk fortsätter under våren. Dövas servicestiftelse arrangerar tillsammans med Berghäll bibliotek några söndagar en timme sagor för barn. Pia Taalas berättar och har med en teckenspråkstolk.

Adressen är Femte Linjen 11, Helsingfors.

Dagar: 30.1, 6.3, 27.3 och 29.5.

Dövas Museum utställning ”Fackelbärarna” förlängs till 31.3.2011. Rekommenderas ett besök om ni inte ännu sett utställningen!