Handbok Tillgänglig Internet Teckenspråk 2012

INTERNET är inte tillgängligt för döva. Vi behöver få teckenspråk som översätter och förklarar vad som finns information och service på internetsidor. HUR kan vi förklara detta till myndigheter?  JO; med den här HANDBOKEN!

 

I Finland bör man veta mer om vad teckenspråk på en internetsida betyder ifråga om kvalitet och lätt att hitta för en döv person! Många har frågat och inte förstått vad dövas teckenspråk betyder, och att döva har rätt att få information och service på sitt modersmål, teckenspråk. På en internet sida är det nuför tiden ganska enkel process att publicera en video. Och det är ännu lättare med att låta video finnas i Youtube eller Vimeo, och bara ha en ”länk” i webbsidan. Då påverkar video inte alla andra sidor i webbplatsen.

Projekt Signwebb har producerat en handbok som förklarar de här saker på ett tydligt och konkret sätt. Den här versionen är den första. Vi kommer att uppdatera den vid behov. Finlands Dövas Förbund översätter handboken till finska. Den publiceras också här senare.

Läs Handboken här: Handboken Tillgänglig Internet Teckenspråk