GRILLFEST

söndag 7.6.2015

i Tilkängen – parken, Helsingfors

Vi firar grillfesten där

vi äter smaklig mat,

vi har skojigt med lekprogram och

vi har lotter med pris.

TA MED eget lek eller rolig idé för programmet och lotteri

Träffplats: Tilkängen – parken bredvid Tilkgatan och föreningens lokal, Helsingfors.

Tid: kl. 13 till kvällen söndag 7.6.2015.

Vid regn är vi inomhus i lokalen.

Anmäl om ni vill ha mat senast fre 5.6 till: info@dova.fi

VÄLKOMMEN !

Finlandssvenska teckenspråkiga rf. / Utfärdsutskottet