Den 12-14.9.2014 ordnar Finlands Dövas Förbund kurs i Jyväskylä med fokus på föreningsverksamhet, hur man gör verksamhetsplan, ekonomisk plan och redovisningar, hur ansöka om understöd m.m.

Du som är förtroendevald i förening eller har intresse sen att vara med i en föreningsstyrelse kan ansöka till denna kurs. Ni kan ta kontakt med oss i styrelsen eller anmäla er direkt till föreningsinstruktör i ert hemområde.

Kursen börjar på fredagen klo 17.00-20.00, lördag klo 9.00- ca 17.00 där det sedan ingår gemensamt samkväm med måltid och söndag klo 9.00-12.00.

Kursen är avgiftsfritt, resa betalas sedan av förbundet enligt allmän transportsätt dvs. buss eller tåg.
Mat betalar ni själva.

Senaste anmälningsdag är 29.8.

Vill ni veta mer så ta kontakt med:
Annukka Hiekkanen p.0504951922
annukka.hiekkanen@kuurojenliitto.fi