Finlandssvenska teckenspråkiga rf söker en projektforskare och en forskningsassistent

Finlandssvenska teckenspråkiga rf är en förening som bevakar finlandssvenska teckenspråkigas intressen genom att främja finlandssvenska teckenspråks-, kultur- och identitetsfrågor. Som ett led i arbetet att revitalisera det hotade finlandssvenska teckenspråket ämnar föreningen kartlägga språkgemenskapen och det finlandssvenska teckenspråkets vitalitet.

För att genomföra kartläggningen söker vi en projektforskare och en forskningsassistent. Forskaren har som uppgift att planera och genomföra kartläggningen; vilket innefattar skeden av datainsamling samt analys och sammanställning av materialet. Till forskningsassistentens huvuduppgifter hör att ansvara för insamling av det teckenspråkiga materialet, men assistenten deltar även i planeringen och övrigt genomförande av kartläggningen.

Projektforskaren bör ha god initiativförmåga, noggrannhet samt intresse för och kunskap om teckenspråk och teckenspråkiga. Kompetens i (finlandssvenskt) teckenspråk ses som en fördel. Arbetet förutsätter en högskoleexamen inom språk och utmärkta kunskaper i skriven svenska. Erfarenhet av motsvarande kartläggningsuppgifter ses som en merit.

Forskningsassistenten bör vara teckenspråkig, ha kompetens i finlandssvenskt teckenspråk och teckenspråkigas kultur. Initiativförmåga och intresse av kartläggningsuppgifter är en förutsättning för arbetet. Det är en fördel om assistenten har goda kontaktnät bland finlandssvenska teckenspråkiga och tidigare arbetserfarenhet av liknande datainsamlings- och utredningsarbete.

Arbetsuppgifterna för genomförande av kartläggningen är projektbaserade, projektforskaren anställs för 5 månader och projektassistenten för 3 månader. Arbetet börjar den 1 september 2014.

Sänd in din ansökan och CV per e-post senast den 25.7.2014 till ordförande för Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Magdalena Kintopf-Huuhka (magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi).
Kontakta Kintopf-Huuhka för tilläggsuppgifter, per e-post eller per text/videomeddelande på numret
045-126 9249