Teckenspråksarbetet fick stöd!

Vi är mycket glada idag på föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r. f. Igår, den 17 november 2014, beslöt regeringen att bevilja statsbidrag till stöd för utbildning av teckenspråksinstruktörer. Med den här första insatsen kan planeringen av utbildningen komma igång.

Vi vet att det är viktigt med både läromaterial och ökad teckenspråkskompetens i finlandssvenskt teckenspråk. Målet är att småningom få fler finlandssvenska teckenspråkstolkar och även utbilda andra som behöver det finlandssvenska teckenspråket i sitt yrke.

På svenska riksdagsgruppens webbsida publicerade Mikaela Nylander igår ett pressmeddelande:

”- Det ger hopp inför framtiden att regeringen idag i ett kompletterande budgetförslag för 2015 har beslutit om att bevilja de 250 000 euro som krävs för att planeringen av utbildningen av finlandssvenska teckenspråksinstruktörer ska komma igång, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, ordförande för Riksdagens nätverk för teckenspråken.

– Jag är ytterst glad över att det första konkreta beslutet för att hindra det finlandssvenska teckenspråket från att dö ut nu är fattat, säger Nylander.

– Det arbete som gjorts för att rädda det finlandssvenska teckenspråket har nu äntligen burit frukt.”

Ni kan se pressmeddelandet här

 

Ett stort TACK vill vi teckna till er alla som varit med och kämpat för finlandssvenskt teckenspråk!