I en intervju för TV-nytt 23.7.2013 berättar döva Oscar Lönnholm om hur han insåg att det finlandssvenska teckenspråket är hans modersmål. I inslaget dryftas också finlandssvenska teckenspråkigas rätt till sin egen kultur och sitt eget språk.

Justitieministeriet utreder för tillfället behovet av en teckenspråkslag. Finlands Dövas Förbund anser att en teckenspråkslag är synnerligen nödvändig bl.a. för att den kunde fungera som ett redskap för att skydda det finlandssvenska teckenspråket.

Intervjun kan ses på Yle Arenan fram till 21.8.2013.