Vi söker en koordinator för Språkmentorverksamheten.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf är en självständig förening som ordnar verksamhet för både sina medlemmar och för andra målgrupper. Föreningen bevakar även olika frågor för finlandssvenska döva och andra personer som använder finlandssvenskt teckenspråk eller vill stöda detta språk. Föreningen grundades 2002 och har sitt kontor i Helsingfors men arrangerar verksamhet för medlemmar i hela Svenskfinland. Föreningen är medlem i Finlands Dövas Förbund och i Finlands Svenska Handikappförbund.

Vi söker till vår verksamhet en koordinator för vår Språkmentorverksamhet. Verksamheten är aktiv 1.4.2023 – 31.3.2024. Årets Språkmentorverksamhet riktar sig främst mot målgruppen finlandssvenska familjer, barn och unga.

Koordinator ansvarar för Språkmentorverksamhetens helhet. Koordinatorns huvuduppgifter blir att koordinera Språkmentorverksamheten, att ha kontakt med både mentorer och deltagare, planera och genomföra stor-gruppsträffar samt sammanställa verksamhetens genomförande i en rapport åt verksamhetsledaren. Koordinatorn ansvarar även för verksamhetens budget.
Koordinatorn får inledningsvis stöd av föreningens verksamhetsledare.

Vi önskar att Du har: erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har god förmåga att uttrycka dig på finlandssvenskt teckenspråk och i skriven svenska. Du har viss kunskap om föreningsarbete och kan jobba självständigt och ta egna initiativ.

Vi erbjuder dig: Tjänsten är tidsbunden då det är begränsat understödsperiod, arbetet inleds i april 2023. Arbetstiden är 40% och har flexibilitet. Arbetsplatsen är flexibel, det finns plats på kontoret i Helsingfors samt det finns möjlighet att arbeta på distans.

Är du intresserad?
Skicka in din ansökan med kort berättelse om dig själv, senast den 13.4.2023.
Epost: info@dova.fi  
Skriv i raden för ämne: ”Ansökan koordinator”.
(Inbjudan till intervju sker senast 17.4 och intervjuerna genomförs v 16-17).

Vid frågor om arbetsuppgifterna kan du ta kontakt med föreningens verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka.
E-post: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
SMS/Whatsapp: 045 18 35 450