Tid: 1 – 4.8.2013
Plats: Spahotell Rantasipi Sjundeå,
Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå

Målgrupp: Kursen är för teckenspråkiga finlandssvenska familjer och/eller ensamboende finlandssvenskar över 16 år.

Pris: Kursen inkluderar helpension och är avgiftsfri.

Finlands dövas förbund betalar efter avslutad kurs kursdeltagarnas reskostnader enligt kollektivtrafikens tariffer till det konto som kursdeltagaren uppgett. Kursdeltagaren betalar själv egenandelen på 9,25€ per resa.

Kursprogram Praktiska övningar med bl.a. teater-, konst-, drama- och skapande verksamhet. Expertföreläsningar om språk, kultur och aktuella samhällsfrågor. Kamratstöd och stimulerande aktiviteter. Syftet är att ge finlandssvenska teckenspråkigas mera egenmakt (empowerment) genom att stärka språk- och kulturidentiteten.

Kursen stöds av RAY.

Ansökan före 31.5.2013https://my.surveypal.com/Anpassningskurs-finlandssvenskar-Sjundea

Beställ blanketter per e-post från eeva- maija.mielonen@kl-deaf.fi, 040 755 4374, 09 5803 471.

Ansökningar som skickas per post ska vara stämplade senast sista anmälningsdagen. Adressen är: Eeva-Maija Mielonen, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors.

Mera information kursplanerare Eeva-Maija Mielonen
eeva-maija.mielonen@kl-deaf.fi, 040 755 4374, 09 5803 471