Nu är dags att anmäla sig till anpassningskurs 24.-28.6.2014 .
Anmäla till Finlands Dövas Förbunds hemsidan https://my.surveypal.com/Sope-kurssi-viittomakielisille-suomenruotsalaisille-sve2014 senaste 31.3.2014