Bemötandet av person med nedsatt minnesförmåga eller minnessjukdom 21.2.2012 kl. 14-15

  • När glömskan är ett problem
  • Vad är bra att veta och tänka på
  • Då det kör ihop sig, etiska dilemman

Helena Ahlers vårdutvecklare på Folkhälsan informerar. Plats:  Simonsgatan 8. (Forumkvarteret)
Anmälningar och förfrågningar: Zusan Söderström zusan.soderstrom@luckan.fi

OBS: Tolk kommer till denna föreläsning så ni får gärna vara fler som kommer dit, anmäl er bara till Zusan. Det kostar ingenting.