Videosagor

Videosagor utskott planerar och producerar videosagor på teckenspråk.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

Videosagor utskott är vilande och sköts av föreningens styrelsen.