Valutskott

Valutskott har ansvar att förbereda och göra förslag till ny styrelsemedlemmar, utskottmedlemmar och årsmötens funktionärer till föreningens årsmöte.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

  • Armo Kursi
  • Åke Engman
  • Holger Tackman