Utfärdsutskott

Utfärdsutskott har ansvar att planera och ge idéer till olika utfärder och annat resor åt föreningens medlemmar.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

  • Rolf Westerlund
  • Håkan Westerholm
  • Johan Hedrén