Stadgarutskott

Stadgarutskott har ansvar att förbereda föreningens stadgar och förnya den till årsmöte.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

Utskotten sköts av styrelsen.