Seniorutskott

Seniorutskott har ansvar för intressebevakning av seniorärende åt föreningen.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

  • Åke Engman
  • Berit Petäjäinen