Mediautskott

Mediautskott har ansvar att utveckla och planera för föreningens informationskanaler som hemsidan, teckeneko och svenska dövas blad.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

  • Eva Sahlström
  • Brita Peura
  • Oscar Lönnholm
  • Håkan Westerholm
  • Darren Frazier
  • Lena Wenman
  • Patrick Wiche
  • Johan Hedrén