Kulturutskott

Kulturutskott har ansvar att främja kulturverksamhet hos Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Utskottens medlemmar för 2010-2011 är:

  • Oscar Lönnholm
  • Patrick wiche
  • Darren Frazier