Utskott

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har totalt 7 utskotter.

Mediautskott:
Mera info om mediautskott klicka här

Videosagor:
Mera info om videosagor klicka här

Utfärdsutskott:
Mera info om utfärdsutskott klicka här

Seniorutskott:
Mera info om seniorutskott klicka här

Stadgarutskott:
Mera info om stadgarutskott klicka här

Valutskott:
Mera info om valutskott klicka här

Kulturutskott:
Mera info om kulturutskott klicka här