Teckeneko projekt

Föreningen genomförde projektet för att förbättra information på teckenspråk till finlandssvenska döva. Detta genomfördes under 4 månader 1.9.2005 – 31.12.2005 med finansiering av fonder i samband med projekt lyktan.

Syfte med teckeneko är att informera om olika evenemang, händelserna och nyheter som händer i samhälle och världen på finlandssvenskt teckenspråk. Under perioden på 4 månader producerades det totalt 32 videoklipp genom hemsidan www.teckeneko.fi där döva kan gå in och titta på videomaterial med olika information.

Projektet var väldigt lyckad, eftersom många gav positiv respons samt det märks att under dessa 4 månader deltog många finlandssvenska döva på olika evenemanget eftersom de fick information på sitt modersmål.

Teckeneko fortsatte efter projektet på egen väg med egen finansiering av olika fonderna.