Kulturdagar 2008

Händerna kallar till Åland

Föreningen fick uppdrag att stå som värd för Dövas riksomfattande kulturdagar den 15-18 maj 2008 i Mariehamn, Åland. Tema var ”Händerna kallar till Åland”.

Åland förvandlades till teckenspråksö för fyra dagar med cirka 1000 teckenspråkiga på plats. Det arrangerades torgevenemang med Si

gnmark som uppträdade där, konstutställning i stadsbibliotek och tävlinguppvisning i Baltic Hallen.

Till tävlingen i konst- och hobbyarbeten anmäldes sammanlagt 198 arbeten av vilka 89 tävlade i klassen för vuxna och 103 i klasserna för barn, skolelever och unga. Årets tävlingskategorier var: målarkonst, teckningskonst, seriekonst, skulpturer, hobbyarbeten, fri teknik, fotografering, digital konst och filmkonst. Konstutställningen öppnades på Mariehamns bibliotek måndagen den 28 april och var öppen ända till kulturdagarnas slut. Här visades de vinnande bidragen i kategorin konst- och hobbyarbeten samt en del utvalda konstarbeten.

Tävlingsuppvisningarna var sammanlagt 52 till antalet och utöver dem gavs två uppvisningar som inte deltog i tävlingen. Kategorierna för tävlingsuppvisningar var följande: teckenspråkig eller visuell deklamation, ex tempore-tal, humor, fria uppvisningar, teckenkör, kortpjäs, sketch, folkdans, pantomim och berättelse. Vandringspriset i folkdans överräcktes till dövföreningen i Åbo, Turun Kuurojenyhdistys ry, som nu vann folkdansen för tredje gången. Det betyder att föreningen får behålla priset som sitt eget och ett nytt vandringspris skaffas till kulturdagarna år 2010.

Dövas riksomfattande kulturdagar arrangerades i samarbete med Finlands Dövas Förbund, Ålands teckenspråkiga och Ålands landskapsregering.