Accola projekt 2013-2015

RAY_Tukee_RGB_CS2 Accola projektet stöds av RAY – Penningautomatföreningen. Projektet pågår år 2013- 2015.

Accola projektet har tillsammans med projekt VisualBridge Nyland skapat och producerat innehåll till webbplatsen www.visualaccess.fi under år 2013.

Under år 2014 arbetade projekt Accola vidare på Handboken för produktion av material på teckenspråk. Den publiceras på svenska och finska under året på webbplatsen Visualaccess.fi. Handboken utkommer också som en mindre broschyr för informationsspridning och utbildningstillfällen i projektet.

Projektet gör olika slags information om teckenspråk och tillgänglig information för teckenspråkiga. Ett exempel är denna som gjordes till RAY:s kampanj Inhimisillä uutisia under sommaren 2014.

Varför inte teckenspråk

Information med text och teckenspråk

Information med text och teckenspråk 

Positivt med tillgänglighet
Positivt med tillgänglighet