Projekter

ARBETE PÅ GÅNG!

SignWebb projektet startade januari 2009 med stöd finansiering från Penningautomatföreningen

SignWebb projektet ska hjälpa dig som är döv, och som vill ha information på teckenspråk i samhället.

De övergripande mål är att;

– Projektet bygger upp en teckenspråkig webbportal.

– Projektet startar upp produktion av översättning till teckenspråk för kunder från både offentlig och privat sektor.

– Projektet informerar om teckenspråk och dövas behov till myndigheter och organisationer, för en ökad tillgänglighet behövs mer teckenspråk.

Om du är nyfiken att se hur en teckenspråksfilm ser ut, kan du gå in på sidan: http://www.teckeneko.fi: där finns många exempel på det material vi producerar.

Översikt projekt Lyktan;

Kartläggningsprojekt – en undersökning av de finlandssvenska döva i Finland år 2003. Enkäter och intervjuer gjordes av projektkoordinator Lena Wenman. En jämförelse mellan finskspråkiga och finlandssvenska döva gällande utbudet av information på (eget) teckenspråk, service och fritidsverksamhet på teckenspråk.

Finlandssvenska dövas teckenspråk, deras behov och önskemål är mycket dåligt kända bland allmänhet och myndigheter, bland olika organisationer. Den egna dövföreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r f, behöver bygga upp kontakt- och samarbetsnätverk.

Projektet testade produktion av teckenspråkig översättning och information på internet (Eko) samt koordinerade produktion av föreningens egen historik om finlandssvenska döva, boken ”Du måste vara döv för att förstå”.

TECKENEKO

Projekt översikt;

Projekt Kompetens 2008 baserade sig på resultat från Lyktan projektet – finlandssvenska döva behöver information och service,verksamhet på sitt eget språk. Projektets tre mål var att skapa kompetens/resurscenter, sprida information på teckenspråk, skapa regional verksamhet för finlandssvenska döva.

En webbsida ”Teckeneko” skapades och utvecklades under projektet. Studiebesök till olika teckenspråk-nyhetproducenter gjordes. Många olika nätverk och seminarier om tillgänglighet för funktionshindrade besöktes under projektet. Finlandssvenska döva och finlandssvenskt teckenspråk blev mer känt bland organisationer, myndigheter och kommuner.

Läger, utfärder och kurser för finlandssvenska döva koordinerades och genomfördes under projekttiden, en del i samarbete med Finlands Dövas Förbund.

KULTURDAGAR 2008

Ålands döva har svårt få kontakt och stöd från myndigheter och organisationer, då de på fastlandet inte har verksamhet på Åland. De åländska egna resurserna och kompetensen räcker inte. Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r f gjorde en social- och utbildningsprojekt 1.9.2008-31.12.2009 med en projektarbetare. Ålands Penningautomatförening gav bidrag till projektet. Det var mycket bra för de vuxna döva att få lära sig internet och datoranvändning, då de genom videosamtal kunde få kontakt med andra döva. Man har idag stor glädje och nytta av detta.